Your rights as a delayed flight passenger - FlightClaimEU
19071
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19071,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

1.Definicije

 1. Pritužba : Zahtjev za financijsku naknadu koji se temelji na Uredbi (EZ) 261/2004
 2. Tužitelj: fizička osoba, navedena kao klijent,koja podnosi pritužbu.
 3. Dužnik: stranka koja klijentu duguje određeni iznos.
 4. Klijent: svaka fizička i/ili pravna osoba, njezin/njegov predstavnik, ovlašteni zastupnik, nasljednik koji je/su sklopilo/li ugovor s FlightClaimEU u ime podnositelja zahtjeva.
 5. Ugovor: pravni posao koji obvezuje klijenta nakon prihvaćanja ovih Uvjeta korištenja.
 6. FlightClaimEU: društvo s ograničenom odgovornošću CCN B.V. sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska.
 7. com: Internetska stranica FlightClaimEU koja putnicima u zračnom prometu nudi razne mogućnosti ostvarivanja svojih prava, temeljem Uredbe (EZ) 261/2004.
 8. FOP: (Flight Observation Pack):Analiza leta koji sadrži (ovisno o dostupnosti) relevantni let, zračnu luku, tisak i podatke o vremenu za određeni let i određeni dan.
 9. “bez uspjeha nema plaćanja“provizija: troškovi klijenta i/ili podnositelja zahtjeva,ovisno o postignutom rezultatu. Ako se ne postigne pozitivan rezultat, usluge „bez uspjeha nema plaćanja“ se ne naplaćuju. To se primjenjuje samo ako je izričito navedeno.
 10. Refund desk: Služba gdje se može podnijeti pritužba FlightClaimEU.

2.Opći uvjeti

 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore između FlightClaimEU i klijenta i/ili podnositelja zahtjeva, i to do sporazumnog odstupanja u pisanom obliku s obje strane.
 2. FlightClaimEU u svakom trenutku ima pravo na izmjene ovih općih uvjeta i odredbi osim onih navedenih u članku 6:236 stavak nizozemskog građanskog zakonika.
 3. U slučaju da FlightClaimEU u provedbi ugovora koristi posrednika/posrednike i/ili treću stranu/strane opći uvjeti i odredbe se također primjenjuju i na njih.
 4. FlightClaimEU nastoji ostvariti najbolje od svog znanja i sposobnost.
 5. FlightClaimEU postupa s osobnim podacima klijenata povjerljivo te ih neće dostaviti trećim osobama. Za više informacija molimo da pogledate našu Izjavu o privatnosti.
 6. FlightClaimEU ne može jamčiti o pozitivnom rezultatu pritužbe.
 7. Sva komunikacija se vrši putem online dokumentacije ili klijentove e-mail adrese zabilježene kod FlightClaimEU.

3.Ugovor

 1. Sve ponude, u bilo kojem obliku nisu obvezujuće te služe samo kao poziv za ugovaranje    dok FlightClaimEU ne odredi drugačije.
 2. Ugovor je sklopljen samo i ako  ga FlightClaimEU potvrdi u pisanom obliku; putem e-maila   ili na drugi način.
 3. Sklapanjem ugovora sa FlightClaimEU   klijent ovlašćuje FlightClaimEU na obavljanje radnji u njegovo ime .
 4. FlightClaimEU ima pravo odbiti potpisati ugovor ili klijenta i/ili podnositelja zahtjeva bez navođenja razloga. U tom slučaju klijent će biti obaviješten  o tome u najkraćem mogućem roku.
 5. FlightClaimEU zadržava pravo raskinuti (dio)sporazum i/ili  (dijela)sporazuma temeljem Montrealske konvencije u slučaju situacije koja sprečava  pravilnu provedbu istog, situacije koja čini komunikaciju s klijentom neizvedivom ili  prosudbom FlightClaimEU.
 6. FlightClaimEU nema obveze ispunjena obveza iz ugovora za klijenta/e ili podnositelja zahtjeva  zbog otežavajućih okolnosti koje se ne mogu pripisati FlightClaimEU  niti kad FlightClaimEU nije odgovoran po  zakonu, pravnom aktu  ili općeprihvaćenim standardima.
 7. Svi ugovori sklopljeni sa FlightClaimEU regulirani su  nizozemskim zakonima.

4.Obveze Klijenta

 1. Klijent je obvezan dostaviti FlightClaimEU sve potrebne podatke ili informacije unaprijed ili nakon podnošenja pritužbe na zahtjev FlightClaimEU. Informacije koje klijent dostavlja FlightClaimEU  moraju biti istinite. FlightClaimEU se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za netočne informacije.
 2. Klijent mora u  svim slučajevima u potpunosti surađivati kako bi  se osiguralo uspješno rješavanje zahtjeva.
 3. Klijent ne smije izravno i osobno  komunicirati sa aviokompanijom . FlightClaimEU ne može biti odgovoran za posljedice koje bi mogle proizaći iz tih radnji.
 4. Klijent je dužan u roku od sedam dana obavijestiti FlightClaimEU o bilo kakvoj komunikaciji s aviokompanijom.
 5. Klijentu nije dopušteno predati zahtjev trećoj strani.

5.Provizija i plaćanje

 1. Svi iznosi ili cijene FlightClaimEU-a su iskazani u EUR uključujući i važeći  PDV,osim ako nije drugačije navedeno (u pisanom obliku).
 2. „Bez uspjeha nema plaćanja“ provizija iznosi 25% punog (potraživanog) iznosa na koji klijent/podnositelj/i ima/ju pravo temeljem  članka 7 Uredbe(EZ) 261/2004. Treba naglasiti da  zbog ekonomskih razloga ta provizija može odstupiti (ukoliko zahtjev mora obraditi drugi odjel).Klijentu se naplaćuje „bez uspjeha nema plaćanja“provizija ako je dužnik izvršio uplatu FlightClaimEU, izravno klijentu, podnositelju zahtjeva,osiguratelju ili trećoj strani/stranama temeljem Uredbe (EZ) 261/2004 ili Montrealske konvencije.
 3. Osim odredbi iz prethodnog stavka, klijentu se naplaćuju administrativni troškovi 25 EUR     po podnositelju zahtjeva. Moramo istaknuti da se administrativni troškovi mogu razlikovati.
 4. Čim FlightClaimEU prihvat pritužbu, sklopljen je ugovor između FlightClaimEU, klijenta i podnositelja zahtjeva. Od toga trenutka FlightClaimEU ima pravo  zaračunati  dužniku zakonske kamate  i nepovoljne troškove prema  FlightClaimEU, uključujući (ne samo) dodatne sudske troškove, sudske pristojbe, troškove usluga , troškove sudskih izvršitelja, naknade ovlaštenih zastupnika, dodatne naknade i ostalih nastalih troškova.
 5. Odmah nakon uspješnog završetka procesa traženja naknade dogovorena svota biti će poslana klijentovoj banci unutar 14 dana nakon što  FlightClaimEU primi novac.