Your rights as a delayed flight passenger - FlightClaimEU
19227
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19227,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
A mellékletben találja a FlightClaimEU Általános Szerződési Feltételeit. Az alábbi szöveg olvasható, vagy kinyomtathatja a dokumentumot.

1. cikk: Fogalommeghatározások

 1. Kérelem: a kérelmezőtől a 261/2004 rendelet alapján benyújtott igény, adott esetben kombinálva az 1999. évi nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezményen (Montreali Egyezmény) alapuló igényével. A kétségek elkerülése érdekében, kivéve, ha írásban másként állapodtak meg, és arról, hogy bejelentették-e a kár és veszteség egyéb kárigényét, a FlightClaimEU csak a fent említett szabályoknak és utasításoknak megfelelő repülés késleltetési igényekkel kapcsolatban jár el.
 2. Kérelmező: minden természetes személy, amint azt az ügyfél állítja, igényt terjeszt elő.
 3. Adós: az ügyfélnek fizetendő tartozás.
 4. Divízió: a FlightClaimEU egy része, amely egy adott országban működik, amelyben működik. A FlightClaimEU jelenleg minden EU-országban működik.
 5. FlightClaimEU: a CCN B.V., korlátolt felelősségű társaság, székhelyével és székhelyével Amszterdamban, Hollandiában.
 6. FlightClaimEU.com: a FlightClaimEU internetes oldala, amely a 261/2004 rendeleten és esetleg a Montreali Egyezményen alapuló lehetőségeket kínál a légitársaságok számára a jogaik gyakorlásához.
 7. FOP: Repülés-megfigyelési csomag, amely (adott esetben) egy meghatározott járat adott repülési, repülőtéri, sajtó- és időjárás-adatokat tartalmaz (adott esetben).
 8. Nincs nyerési díj: az ügyfél és / vagy a felperes (ek) költségei az elért eredménytől függően. Ha nem sikerül pozitív eredményt elérni, a szolgáltatásokat nem díjmentes díj ellenében terhelik. Ez csak akkor érvényes, ha kifejezetten megjelennek.
 9. Megbízó: minden olyan természetes és / vagy jogi személy, annak képviselője (i), meghatalmazott ügynöke (i), jogutód (ok) és / vagy örököse (i), aki / amely megállapodást kötött a FlightClaimEU vagy aki / aki a bejelentő (k) nevében utasította a FlightClaimEU-t. Az ügyfél is a kapcsolattartó személy.
 10. Megállapodás: az a megállapodás, amelyre az ügyfél az általánosan elfogadott feltételek elfogadása után kötelezõ.
 11. Refund desk: szolgáltatás, ahol igényt lehet benyújtani a FlightClaimEU-nak.
 12. Repülési igény: olyan szolgáltatás, ahol igényt lehet benyújtani a FlightClaimEU-nak.
 13. www.FlightClaimEU.com: A FlightClaimEU internetes oldala, amely a 261/2004 rendelet alapján számos utasítást kínál a légitársaságok számára a jogaik gyakorlásához.

2. cikk: Általános

 1. Ezek az általános szerződési feltételek a FlightClaimEU és az ügyfél és / vagy a felperes (ek) árajánlata, ajánlata és megállapodása szerves részét képezik, és azok szerves részét képezik, amennyiben ezeket a feltételeket nem írta el kifejezetten a a felek.
 2. Ezek az általános szerződési feltételek a többi feltétel kizárására vonatkoznak. Az egyéb szerződési feltételek csak a FlightClaimEU-val kötött megállapodások részét képezik, amennyiben és amilyen mértékben írásban kifejezetten megállapodtak.
 3. A FlightClaimEU mindenkor jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására, kivéve a Holland Polgári Törvénykönyv 6. szakaszának 236. § i. Alpontjában meghatározott rendelkezéseket.
 4. Ha az ezen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelennek, érvénytelennek vagy nem kötelező érvényűnek tűnik, ezen általános szerződési feltételek fennmaradó része továbbra is teljes mértékben hatályban van. A FlightClaimEU jogosult az érvénytelen, érvénytelen vagy nem kötelezı rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel helyettesíteni, amelyek semmisek, érvénytelenek és kötelezık, és amelyek ezen általános feltételek céljának és céljának figyelembevételével tükrözik az ürességet, érvénytelenek vagy nem kötelezı rendelkezés (ek) re a lehetı legszorosabban.
 5. Amennyiben a FlightClaimEU a megállapodás teljesítése során közvetítőt / közvetítőt és / vagy harmadik fél / felet használ, ezek az általános szerződési feltételek és feltételek vonatkoznak ezen közvetítőkre / közvetítőkre és / vagy harmadik félre / felekre is.

3. cikk: Megállapodások

 1. 1. Minden olyan ajánlat, amelyet bármilyen formában készítenek, nem kötelező, és kizárólag egy megállapodás megkötésére irányuló felhívás, kivéve, ha a FlightClaimEU másként rendelkezik.
 2. A megállapodás csak abban az esetben hozható létre, ha és amennyiben a megállapodást a FlightClaimEU írásban, e-mail útján vagy más módon megerősítette, vagy ha a FlightClaimEU végrehajtotta a megállapodást.
 3. A FlightClaimEU-val kötött megállapodás megkötésével az ügyfél kijelenti, hogy jogosult a szerződés megkötésére, vagy az általa megjelölt (kollégája) nevében az utasítás kiadására.
 4. A FlightClaimEU jogosult dönteni a megállapodás megkötéséről, illetve az ügyfél és / vagy a felperes (ek) elutasítására anélkül, hogy megindokolta az okokat. Ebben az esetben a FlightClaimEU a lehető leghamarabb értesíti az ügyfelet.
 5. FlightClaimEU fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés (és annak része) felmondja a Montreáli Egyezmény alapján annak a helyzetnek a fennállását, amely megakadályozza a megállapodás megfelelő teljesítését, ami a az ügyféllel való kapcsolat nem megvalósítható vagy a FlightClaimEU belátása szerint.
 6. A FlightClaimEU fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan megállapodást teljesítse, amelyet nem veszteség nélküli díj ellenében kötött meg, de a pozitív eredmény soha nem garantálható. A FlightClaimEU ésszerűen törekszik arra, hogy a megállapodást a legjobb tudása és képességei szerint hajtsák végre.
 7. Amennyiben a FlightClaimEU a fenti feltételek 5. cikkében meghatározott díjakból (vagy a rögzített árból) levont fix díjat (vagy a rögzített árat az ügyféltől megegyezik), a FlightClaimEU mindenkor jogosult a díjat vagy árat növelni, ezt a megállapodást. Ha az áremelés jogszabályi kötelezettségből következik, a FlightClaimEU jogosult ezen díj vagy ár növelésére ezen három hónapos időszak alatt.
 8. Ha az ügyfél az Ügyfél bármikor lemondja az utasítást, vagy megszünteti a szerződést, miután a szerződéses munkát ténylegesen már elvégezték, vagy a FlightClaimEU után, vagy az egyik partner (a FlightClaimEU) által indított bírósági eljárást indított, a FlightClaimEU jogosult az ügyfelet és / vagy a felperes (ek) díját a nem nyerési díj nélkül, az adminisztrációs költségeket (a jelen feltételek 5. cikkével összhangban), valamint a felmerülő káros költségeket. Abban az esetben, ha a FlightClaimEU bírósági eljárást kezdeményezett, a “(ténylegesen felmerült) költségek” magukban foglalják, de nem kizárólag, a bírósági díjakat, a szolgáltatás költségeit, egyéb végrehajtási költségeket, a bíróságon kívüli behajtási költségeket, a meghatalmazott képviselői díjakat, felmerült. A FlightClaimEU által történő számlázás esetén az ügyfél a számla napjától számított 14 napon belül köteles az esedékes összeget megfizetni.
 9. A FlightClaimEU egyik termékének interneten keresztül történő megvásárlásával kapcsolatos megállapodásokat a megállapodás szerinti összeg kézhezvételét követően kell végrehajtani.
 10. A FlightClaimEU-val kötött megállapodás megkötésével az Ügyfél az általa megjelölt kérelmező (k) nevében felhatalmazza a FlightClaimEU-t minden (gyűjtemény) munkára, amely a FlightClaimEU véleménye szerint szükséges és / vagy előnyös, ideértve (de nem kizárólagosan) a bíróságon kívüli rendezést, a teljes és a végső elszámolást aláírva, egy gyűjteményes ügynökség, ügyvéd és / vagy végrehajtó ügynökség bevonásával.
 11. Amennyiben és amennyiben a FlightClaimEU ezt szükségesnek ítéli, a FlightClaimEU jogosult a követelés átruházására egy másik részlegre vagy (más) harmadik félre / felekre és / vagy közvetítőre. A FlightClaimEU kiterjesztése szerint jogosult az eredetileg megkötött nem nyereség nélküli díjszabást, valamint az elfogadott adminisztrációs költségeket az adott részlegre érvényes árfolyamnak megfelelően.

4. cikk: Az ügyfél kötelezettségei

 1. Az Ügyfél köteles a FlightClaimEU-t minden szükséges adattal vagy információval ellátni a FlightClaimEU kérésére. Az adatokat és információkat teljes egészében igazolni kell. Abban az esetben, ha az adós az anyagi kártérítést közvetlenül az ügyfélnek és / vagy igénylőknek fizetik, vagy azt jelzi, hogy szándékában áll ezt tenni, az ügyfél köteles a lehető leghamarabb értesíteni a FlightClaimEU-t. Az ügyfélnek minden esetben teljes mértékben együtt kell működnie a követelés sikeres rendezésének biztosítása érdekében.
 2. Az ügyfél felelős a FlightClaimEU munkájáért egy működő e-mail címmel. A FlightClaimEU semmilyen módon nem vállal felelősséget az információ helytelenségéért. Minden kommunikáció az online dokumentációval vagy a kliens e-mail címén keresztül történik, amelyet a FlightClaimEU rögzített.
 3. Az ügyfél felelős a helyes bankszám (IBAN és / vagy BIC) biztosításáért, ahol a (lehetséges) gyűjtemény bevétele átkerülhet. A FlightClaimEU semmilyen módon nem vállal felelősséget az információ helytelenségéért.
 4. Abban az esetben, ha a FlightClaimEU pénzeszközök átutalását az ügyfélnek a PayPalon keresztül terheli, az ügyfél felelős a helyes PayPal e-mail cím megadásáért. A FlightClaimEU semmilyen módon nem vállal felelősséget az információ helytelenségéért.5. A FlightClaimEU nem fog habozni, hogy minden olyan adatot vagy információt szándékozik közölni, amelyet szándékosan helytelenül vagy hiányosan adtak meg, valamint csalás eseteit, bármilyen módon. A kérelmezőt a jelen Feltételek 3.8. És
 5. cikkében foglaltaknak megfelelően terhelik.
 6. Az ügyfél kártalanítja a FlightClaimEU-t minden harmadik féltől származó követelés ellen, mivel az ügyfél hibás nyilatkozatokat tesz, és / vagy hibás adatokat / információkat szolgáltat és / vagy csalárd cselekményeket követ el.
 7. Az ügyfél és / vagy az igénylők közvetlenül nem lépnek kapcsolatba a légitársasággal.

5. cikk: Árfolyam

 1. A FlightClaimEU minden összegét vagy árát euróban fejezzük ki, beleértve az alkalmazandó HÉA-t is, kivéve, ha írásban kifejezetten másként jelezzük.
 2. A nem nyereség nélküli díjak a teljes (követelés) összeg 25% -a, amelyre az ügyfél és / vagy a kérelmező (k) a 261/2004 rendelet 7. szakasza alapján jogosult. Hangsúlyozni kell, hogy a nem díjmentes díjak (lehetnek) különböznek. A fentiek azt is jelentik, hogy ha a folyamat gazdasági szempontból a követelést egy másik részlegnek kell kezelnie, az árfolyam is változhat. Az ügyfelet terheli a díjmentes díj, ha az adós a FlightClaimEU-nak fizetett, közvetlenül az ügyféllel, a felperesekkel vagy a (jogvédelmi) biztosítóval vagy bármely más harmadik fél / 261/2004 vagy a Montreali Egyezmény. Az általános szerződési feltételek 3. cikkének (8) bekezdésében leírt helyzet esetén a nem nyerési díj nem fizethető.
 3. Az előző bekezdésben említett rendelkezéseken kívül az ügyfelet 25 eurós adminisztrációs költség terheli. Hangsúlyozni kell, hogy az igazgatási költségek (esetleg) eltérhetnek.
 4. Ha a Montreali Egyezmény alapján követelést nyújtanak be, akkor 25% -os (all-in) díjmentes díjat kell fizetni, azzal a feltétellel, hogy az 1. cikk (6) e feltételek és feltételek) az ügyfél és / vagy a kérelmező (k) által is benyújtotta.
 5. Amint a FlightClaimEU elfogadta a követelést, megállapodás született a FlightClaimEU, az ügyfél és a felperes (ek) között. Ettől a pillanattól kezdve a FlightClaimEU jogosult az Adós törvényes kamatainak és a FlightClaimEU-nak okozott káros költségek fedezésére, beleértve (de nem kizárólag) (extra) bírósági (beszedési) költségeket, bírósági díjakat, a szolgáltatás költségeit, a végrehajtó költségeit, , további díjak és egyéb felmerült költségek. Ezeket a költségeket az adós fizetése esetén teljes egészében a FlightClaimEU-nak fizetik. Ha az ügyfél és / vagy a felperes (ek) az igényt visszavonja, a FlightClaimEU jogosult a (2) és
 6. Az ügyféllel és / vagy az igénylő (k) számára esedékes összegek nemzetközi fizetési műveleteihez kapcsolódó bank- vagy tranzakciós költségek az ügyfél és / vagy a felperes (ek) terhére kerülnek.

6. cikk: A pénzeszközök befizetése és átvétele

 1. A fizetés (ha van ilyen) végrehajtható az (egyik) módban, ahogy azt a megrendelés során jeleztük. Ezt a kifizetést a megállapodás megkötése során vagy közvetlenül azt követően kell megtenni.
 2. A FlightClaimEU jogosult a megállapodás és az azt követő megállapodások teljesítésének felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben az ügyfél és / vagy az igénylő (k) nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 3. A FlightClaimEU által az ügyfél és / vagy az igénybe vevő (k) nevében vagy nevében kapott összes pénzeszeget a FlightClaimEU bankszámlájára kell letétbe helyezni.
 4. Az adósnak a FlightClaimEU-hoz vagy közvetlenül az ügyfélhez és / vagy igénylõ (k) hez, (jogvédelmi) biztosítóhoz vagy harmadik félhez / felekhez tartozó kifizetéseket begyûjtési eredménynek kell tekinteni. Az eredményt először az alábbiakból kell kifizetni: a nem nyerési díj, az igazgatási költségek, (extra) bírói (beszedési) költségek, törvényes kamatok, bírósági díjak, a szolgáltatás költségei, a végrehajtó költségei, a meghatalmazott képviselő (további) díjai és egyéb (tényleges) költségek fedezésére szolgál. Ezek az alapok azonnal és teljes egészében a FlightClaimEU-nak fizetendők.
 5. Az adós által a 261/2004 rendelet és / vagy a Montreali Egyezmény alapján (jogvédelmi) biztosítónak vagy harmadik félnek / félnek vagy közvetlenül az ügyfélnek és / vagy felperesnek benyújtott kifizetéseket be kell jelenteni FlightClaimEU késedelem nélkül. A pénzeszközöknek az ügyfél, a felperes (ek), a (jogvédelmi) biztosító vagy harmadik fél / felek általi kézhezvételétől számított 7 napon belül a nem megfizetett fizetés nélküli díj, az igazgatási költségek, valamint a FlightClaimEU által igényelt törvényes érdekek és a felmerült (tényleges) költségek, azaz: (extra) bírói (beszedési) költségek, a szolgáltatás költségei, (egyéb) végrehajtási költségek, bírósági díjak, meghatalmazott képviselő (kiegészítő) díjak és egyéb felmerült költségek a FlightClaimEU-nak fizetett. Abban az esetben, ha az ügyfél és / vagy a felperes (k) nem teszik meg, a FlightClaimEU az e bekezdés első mondatában említett kifizetések összegyűjtésével járó összes költséget az ügyfélnek és / vagy kérelmező (s).
 6. Ha az adós az ügyfél és / vagy a felperes (ek), (jogvédelmi) biztosító vagy harmadik fél / felek számára természetbeni kártérítést kínál, pl. jegyek vagy utalványok formájában az ügyfél és / vagy a felperes (ek), (jogvédelmi) biztosító vagy harmadik fél / felek szabadon elfogadhatják ezt (kivéve az 5.7. Az ügyfél és / vagy a felperes (ek) kötelesek haladéktalanul értesíteni a FlightClaimEU-t az elfogadásuk esetén. Ebben az esetben az ügyfél és / vagy a felperes (ek) köteles a FlightClaimEU-t köteles fizetni az ezen általános feltételek 5. cikkében említettek szerint. E feltételek 3.8. Cikke alkalmazandó ebben az esetben.
 7. Abban az esetben, ha a FlightClaimEU már az ügyfél és / vagy a felperes nevében bírósági eljárást indított, az ügyfél és / vagy a felperes (k) nem jogosult a követelés visszavonására díjmentesen, megszüntetni vagy elfogadja az adós elszámolási ajánlatot. Ha az ügyfél és / vagy a felperes (ek) – anélkül, hogy kifejezett előzetes írásos engedélyt kapna – választási (elfogadási) ajánlatot fogad el, hogy megszüntesse a szerződést vagy visszavonja a követelést, akkor az ügyfél és / vagy a felperes s) tartozniuk kell a jelen feltételek 3.8. cikkében említett aránynak, amely ebben az esetben alkalmazandó.
 8. Abban az esetben, ha az ügyfél és / vagy az igénylő (k) a FlightClaimEU-nak fizetett bármely fizetésért fizetésképtelenné válik, a FlightClaimEU az ügyfél és / vagy a felperes (ek) részére a fizetés beszedésében felmerülő összes költséget számítja fel.
 9. A FlightClaimEU az ügyféllel és / vagy az igénylő (k) számára fizetendő összegeket – feltéve, hogy az összegek okozhatóan nyomon követhetőek – a FlightClaimEU a repülőteret a FlightClaimEU beérkezésétől számított 30 napon belül, az 5. és 6. cikk e feltételekről. A kifizetéseket a FlightClaimEU által rögzített bankszámra vagy PayPal e-mail címére kell teljesíteni.
 10. Az ügyfélnek és / vagy igénylőnek fizetendő összeg legfeljebb egy évig marad az utas pénzforgalmi számláján a FlightClaimEU-nál. Ez az év akkor kezdődik, amikor az ügyfelet értesítették az általa (és felperesének) összegyűjtött összegről, a FlightClaimEU által nyilvántartott kliens e-mail címén. Az év lejártát követően az ügyfél és / vagy az igénylő (k) ennek az összegnek igénybe vételének joga lejár.

7. cikk: Online fájlokhoz való hozzáférés és eljárások

 1. Az ügyféllel csak az ügyfél jogosult hozzáférni a fájlhoz, amely az alábbiakat jelenti: Hozzáférés az ügyfél és / vagy a kérelmező (k) által biztosított adatokhoz és dokumentumokhoz; Hozzáférés az ügyfél és a FlightClaimEU közötti levelezéshez, valamint a FlightClaimEU és az adós közötti levelezés, amennyiben csak az ő követelésére vonatkozik.
 2. A FlightClaimEU által kezdeményezett bírósági eljárások tárgyában a FlightClaimEU jogosult saját belátása szerint vagy települések végrehajtására. (Tervezet) a bizalmas jellegű (személyes vagy üzleti) információk tekintetében nem nyújtanak be írásbeli és egyéb dokumentumokat.
 3. A FlightClaimEU szabadon benyújthatja a végrehajtás iránti kérelmet az illetékes nemzeti végrehajtó szervtől. Ha ezt a kérelmet elutasítják, vagy ha a nemzeti végrehajtó szerv semmilyen módon nem hajlandó együttműködni, a FlightClaimEU szabadon elindíthatja a (jogi) eljárást az igazgatási jog szerint, valamint visszavonhatja a vonatkozó követelést, és megszüntetheti annak további feldolgozását.
 4. Ha a FlightClaimEU nem tartja indokolatlanul bírósági eljárást, vagy haladéktalan betekintés, új információ vagy egyéb körülmények miatt folytathatja őket, a FlightClaimEU jogosult a követelés visszavonására, lemondására vagy peren kívüli rendezésre alacsonyabb, mint az ügyfél és / vagy a kérelmező (k) által a 261/2004 rendelet 7. szakasza alapján igényelt kompenzációs összeg. A jelen feltételek 5. és 6. cikke rendelkezései teljes mértékben érvényesek.

8. cikk: Személyes adatok

 1. A FlightClaimEU feldolgozza a (személyes) adatokat, amelyeket az ügyfél a megállapodás teljesítése keretében nyújt. A FlightClaimEU megfelel a vonatkozó adatvédelmi és / vagy adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek.
 2. A FlightClaimEU külön jóváhagyás nélkül tartózkodik a (személyes) adatok harmadik személyektől / harmadik felektől történő nyilvánosságra hozataláért, kivéve, ha és amennyire a benyújtott követelés behajtásához szükséges.
 3. Ha az ügyfél és / vagy a kérelmező (k) kérte, a FlightClaimEU eltávolítja a személyes adatokat az adatbázisából. Csak az ügyfél módosíthatja és módosíthatja az adatokat (online), vagy módosíthatja vagy módosíthatja (online). A FlightClaimEU-nak kérésre áttekintést kell adnia az ügyfél és / vagy a felperes (ek) azon részleteiről, amelyeket a FlightClaimEU nyilvántartott.

9. cikk: Szellemi tulajdon

 1. A FlightClaimEU fenntartja a vonatkozó szerzői jogi törvények és más (szellemi tulajdon) törvények és rendeletek alapján megillető jogokat és hatásköröket. A FlightClaimEU jogosult arra, hogy a megállapodás teljesítése során szerzett ismereteit más célokra is felhasználja, amennyiben és amennyiben ez nem jelenti az ügyfél szigorúan bizalmas információinak harmadik félnek / feleknek történő közzétételét.

10. cikk: Felelősség és kártérítés

 1. Ha a FlightClaimEU semmilyen módon nem felelős, akkor ez a felelősség a jelen cikkben meghatározott feltételekre korlátozódik.
 2. Amennyiben és amennyiben a FlightClaimEU tulajdonképpen nem teljesíti vagy nem teljesítette (feltételezett) kötelezettségének teljesítését, akkor nem tehető felelőssé az (ügyfél), az igénylő ) és / vagy harmadik felek / felek. A közvetett veszteség a következményes veszteség, nem anyagi veszteség, közvetlen kereskedési veszteség, veszteség és nyereség elvesztését jelenti.
 3. A FlightClaimEU felelőssége legfeljebb a közvetlen veszteséget fedezheti, és soha nem lépheti túl a 261/2004 rendelet 7. szakaszának megfelelően az ügyfelet és / vagy a felperes (ek) összegét (beleértve a HÉA-t is) a jelen feltételek 5. cikkelyének betartása.
 4. Az előző bekezdésekben meghatározott feltételek nem érintik a FlightClaimEU felelősségét a kötelező jogszabályok alapján.
 5. A FlightClaimEU semmilyen módon nem tehető felelőssé az olyan hiányzó vagy helytelen adatokért, amelyet az ügyfélnek kell adnia vagy kellett (lásd a jelen feltételek 4. cikkét).
 6. A megvásárolt termékek kézhezvétele után a FlightClaimEU semmilyen módon nem vesz részt, vagy felelősséget nem vállal azok helyes használatáért vagy sikeres alkalmazásáért.
 7. Az ügyfél és / vagy a felperes (ek) kártalanítja a FlightClaimEU-t a harmadik fél / felek által a megállapodás teljesítésével kapcsolatos kár vagy veszteség miatt benyújtott követelések ellen.
 8. Ha a FlightClaimEU-t egy harmadik fél / felek állítják szemben, az ügyfél és / vagy a felperes (ek) kötelesek segíteni a FlightClaimEU-t mind a bíróságon belül, mind a bíróságon kívül, és azonnal megteszi mindazt, ami várhatóan az ügyfél és / vagy a felperes (ek) abban az esetben. Amennyiben az ügyfél és / vagy a kérelmező (k) továbbra is nemteljesítésre szorulnak a megfelelő intézkedések meghozatala tekintetében, a FlightClaimEU – további figyelmeztetés nélkül – jogosult arra, hogy maga is eljárjon. A FlightClaimEU, a közvetítő / közvetítők és egy harmadik fél / felek által elszenvedett összes költség és (bármely) veszteség az ügyfél és / vagy a kérelmező (ek) teljes költségén és kockázatán alapul.
 9. A FlightClaimEU által a megállapodás nem időben történő teljesítése nem biztosítja az ügyfélnek és / vagy a felperesnek kártérítéshez való jogát, illetve felfüggeszti a FlightClaimEU kötelezettségét.
 10. FlightClaimEU soha nem tehető felelőssé semmilyen adminisztrációs hiba (ok) miatt, melyet az általa, partnere (k) vagy egy harmadik fél / résztvevő fél tett. A FlightClaimEU fenntartja magának a jogot, hogy orvosolja ezt az adminisztrációs hibát.

11. cikk: Vis maior

 1. A FlightClaimEU nem köteles teljesíteni az ügyfél és / vagy a felperes (ek) kötelezettségeit, ha ezt a FlightClaimEU nem tulajdonított olyan körülmény miatt akadályozza, amelyre a FlightClaimEU nem tartozik felelősséggel a törvényben , jogi aktus vagy általánosan elfogadott szabványok.
 2. A vis maior a törvényben és a jogtanulmányban foglaltakon kívül magában foglalja az összes előre látható vagy nem tervezett külső okot, amelyet a FlightClaimEU nem tudott vagy nem tudott ténylegesen befolyásolni, aminek következtében a FlightClaimEU nem képes teljesítse kötelezettségeit az ügyfél és / vagy a felperes (ek) felé. A FlightClaimEU emellett vis maiorra is hivatkozhat, ha a körülmények megakadályozzák a megállapodás (további) teljesítését, miután a FlightClaimEU teljesítette kötelezettségeit.
 3. A Force Majeure időtartam alatt a FlightClaimEU jogosult felfüggeszteni a megállapodás szerinti kötelezettségeit.
 4. Amennyiben a FlightClaimEU a vis maior megkezdésekor időközben (részben) teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségeit, vagy képes lesz erre, és a kitöltött rész és / vagy a teljesítendő rész önálló értéket képvisel, A FlightClaimEU jogosult külön számlázni a már teljesített és / vagy még be nem teljesített részt.

12. cikk: Határidő

 1. A FlightClaimEU és a FlightClaimEU által a megállapodás teljesítésében részt vevő harmadik fél / felek határidőre vonatkozó határideje a jelen feltételek 6. cikkének (10) bekezdésében említett egy év.

13. cikk: Alkalmazandó jog / viták

 1. A FlightClaimEU-val kötött valamennyi megállapodást a holland jog szabályozza.
 2. A FlightClaimEU-val kapcsolatos minden vitás kérdést az illetékes bírósághoz kell benyújtani.