Общи правила и условия - FlightClaimEU.com
17763
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17763,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Articolul 1: Definitii

 1. Dauna: cererea de despagubire formulata de un reclamant pe baza Regulamentului 261/2004, eventual in combinatie cu o cerere intemeiata pe Conventia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian international din 1999 (Conventia de la Montreal). Pentru evitarea oricarui dubiu, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel in scris si daca sunt sau nu au fost notificate alte cereri posibile pentru daune si pierderi, FlightClaim va lua masuri numai in legatura cu cererile de despagubire referitoare la zboruri intarziate, in sensul normelor si reglementarilor mentionate anterior.
 2. Reclamant: orice persoana fizica, dupa cum se mentioneaza de catre client, care formuleaza o cerere de despagubire.
 3. Debitor: parte ce are o creanta fata de un client.
 4. Divizie: o parte din FlightClaim stabilita intr-o anumita tara in care opereaza. FlightClaim.bg opereaza in prezent in toate tarile UE.
 5. FlightClaim.bg: compania privata cu raspundere limitata CCN B.V., cu sediul social si sediul central in Amsterdam, Olanda.
 6. FlightClaim.bg: site-ul de internet al FlightClaim.bg care ofera pasagerilor companiilor aeriene diverse optiuni pentru a-si exercita drepturile, in baza Regulamentului 261/2004 si, eventual, in baza Conventiei de la Montreal.
 7. POZ / FOP: Pachet de Observare al Zborului care contine (daca sunt disponibile) datele de zbor relevante pentru un anumit zbor intr-o anumita zi, cum ar fi aeroport, presa si informatii meteorologice.
 8. Comision de succes: costuri pentru client si / sau solicitant (i) functie de rezultatul obtinut. In cazul in care nu este este obtinut niciun rezultat pozitiv, nu sunt percepute costuri pentru serviciile care au fost furnizate in baza comisionului de succes. Acest lucru se aplica numai in cazul in care este indicat in mod explicit.
 9. Client: orice persoană fizica si / sau juridica, / reprezentant legal, agent autorizat, succesor de drept si / sau mostenitor (i) care a / au incheiat un acord cu FlightClaim.bg sau care are / au instruit FlightClaim.bg in numele solicitantului (lor) declarat de catre acesta. Clientul este, de asemenea, persoana de contact.
 10. Acord: acordul in baza caruia clientul isi asuma anumite obligatii dupa acceptarea acestor termeni si conditii generale.
 11. Birou de restituiri: serviciul unde se poate depune o cerere de despagubire la FlightClaim.bg.
 12. FlightClaim.bg: serviciul unde se poate depune o cerere de despagubire la FlightClaim.bg.
 13. www.flightclaim.bg: site-ul de internet al FlightClaim care ofera pasagerilor companiilor aeriene diverse optiuni pentru a-si exercita drepturile, in baza Regulamentului 261/2004.

Articolul 2: Termeni si Conditii Generale

 1. Acesti termeni si conditii generale se aplica si fac parte integranta din orice cotatie, oferta si acord dintre FlightClaim.bg si client si / sau reclamant(i), in masura in care aceste conditii nu au fost derogate in mod explicit prin acord scris dintre parti.
 2. Acesti termeni si conditii generale se aplica excluzand orice alte conditii. Alti termeni si conditii fac parte din acordurile incheiate cu FlightClaim.bg, daca si in masura in care a fost convenit in mod expres in scris.
 3. FlightClaim.bg are dreptul in orice moment sa faca modificari la acesti termeni si conditii generale, cu exceptia prevederilor stipulate in Sectiunea 6:236, subsectiunea I din Codul Civil Olandez.
 4. In cazul in care una sau mai multe prevederi din acesti termeni si conditii generale par a fi nule, anulabile sau fara caracter obligatoriu, partea ramasa a acestor termeni si condiții generale ramane in vigoare. FlightClaim.bg are dreptul sa inlocuiasca prevederile nule, anulabile sau fara caracter obligatoriu cu prevederi care nu sunt nule, anulabile si obligatorii si care, avand in vedere obiectul si scopul acestor termeni si conditii generale, reflecta nulitatea, anulabilitatea sau caracter neobligatoriu cat mai apropiat posibil.
 5. In masura in care FlightClaim.bg, in executarea contractului, utilizeaza un intermediar / intermediari si / sau terte parti, acesti termeni si conditii generale se aplica, de asemenea acestui / acestor intermediar / intermediari si / sau terte parti.

Articolul 3: Acorduri

 1. Toate ofertele, realizate sub orice forma, nu implica nicio obligatie ci pur si simplu reprezinta o invitatie de a incheia un acord, cu exceptia cazului in care FlightClaim.bg prevede altfel.
 2. Un acord produce efecte numai daca si in masura in care a fost confirmat de catre FlightClaim.bg in scris, prin intermediul unui e-mail sau prin alt mod de comunicare, sau cand acordul este intocmit de catre FlightClaim.bg.
 3. Prin incheierea unui acord cu FlightClaim.bg, clientul declara ca el / ea are dreptul sa intre in respectivul acord sau ca poate delega in numele Grupului (colegilor) solicitant (i) indicat de el.
 4. bg are dreptul de a se opune incheierii unui acord sau de a refuza un client si / sau solicitant (i), fara a preciza motivele. In acest caz, FlightClaim.bg va notifica clientul cu privire la refuz, cat mai curand posibil.
 5. FlightClaim.bg isi rezerva dreptul de a rezilia (parte a) acordul si / sau (o parte) a acordului pe baza Conventiei de la Montreal, in cazul unei situatii care impiedica executarea corespunzatoare a acordului, o situatie care face ca relatia cu clientul sa fie neoperationala sau la latitudinea FlightClaim.bg.
 6. FlightClaim.bg isi rezerva dreptul de a derula fiecare acord incheiat in baza comisionului de succes conform propriilor reguli interne, in timp ce un rezultat pozitiv nu poate fi garantat. FlightClaim.bg se straduieste in mod rezonabil sa respecte termenii acordului utilizandu-si cele mai bune cunostinte si capacitati.
 7. In cazul in care FlightClaim.bg stabileste cu clientul o taxa fixa (care este independenta de cele descrise la articolul 5 din acesti termeni si conditii) sau un pret fix, FlightClaim.bg are in orice moment dreptul de a majora aceasta taxa sau pret, dupa trei luni de la incheierea respectivului acord. In cazul in care cresterea preturilor rezulta dintr-o obligatie legala, FlightClaim.bg are dreptul de a creste aceasta taxa sau pret in aceasta perioada de trei luni.
 8. In cazul in care, la un moment dat, clientul decide sa anuleze intelegerea sau sa rezilieze contractul dupa incheierea efectiva a contractului sau dupe ce FlightClaim.bg, sau unul dintre parteneri (angajat de FlightClaim.bg), a initiat o actiune in instanta, FlightClaim.bg are dreptul de a percepe clientului si / sau a solicitantului (lor) comisionul de succes, costurile de administrare (in conformitate cu articolul 5 din acesti termeni si conditii), precum si alte costuri suportate. In cazul in care FlightClaim.bg a initiat o actiune in instanta, prin „costurile (efective) suportate” se intelege, dar fara a se limita la: cheltuielile de judecata, costurile serviciului, costurile cu un alt executor judecatoresc, costurile de colectare extrajudiciare, onorariile reprezentantului autorizat, taxe suplimentare si alte costuri suportate. In cazul facturarii de catre FlightClaim.bg, clientul este obligat sa efectueze plata sumei datorate in termen de 14 zile de la data facturii.
 9. Acordurile care implica achizitionarea unuia dintre produsele FlightClaim.bg prin intermediul internetului, se va efectua dupa primirea sumei convenite.
 10. Prin incheierea unui acord cu FlightClaim.bg, clientul, in numele reclamantului (ilor) indicat de el, autorizeaza FlightClaim.bg sa efectueze toate actiunile (de colectare) care, in opinia FlightClaim.bg, sunt necesar si / sau benefice, inclusiv (dar fără a se limita la) solutionarea pe cale extrajudiciara, semnarea intelegerilor complete si finale, angajarea unei agentii de recuperare, avocat si / sau agent de executare.
 11. Daca si in masura in care FlightClaim.bg considera ca este necesar, FlightClaim.bg va avea dreptul de a transfera o cerere de la o alta divizie sau (alte) terte parti si / sau intermediari. Prin extensie, FlightClaim.bg are dreptul de a ajusta comisionul de succes convenit initial, precum si costurile de administrare convenite, in conformitate cu preturile practicabile in divizia respectiva.

Articolul 4: Obligatiile clientului

 1. Clientul este obligat sa furnizeze FlightClaim.bg toate datele sau informatii necesare inainte sau dupa depunerea unei cereri de despagubire, la solicitarea FlightClaim.bg. Datele si informatiile trebuie furnizate in intregime si conforme cu realitatea. In cazul in care debitorul plateste despagubirea materiala direct clientului si / sau solicitantului (lor) sau indica faptul ca debitorul intentioneaza sa faca acest lucru, clientul este obligat sa informeze FlightClaim.bg cat mai curand posibil. In toate cazurile, clientul trebuie sa coopereze pe deplin pentru a asigura solutionarea cu succes a cererii de despagubire.
 2. Clientul este responsabil de furnizarea catre FlightClaim.bg a unei adrese de e-mail valabila. FlightClaim.bg poate fi considerat responsabil in niciun fel pentru informatiile incorecte pe care le-a primit. Toata comunicarea se realizeaza prin intermediul dosarului on-line sau prin intermediul adresei de e-mail a clientului, furnizata in momentul inregistrarii pe site-ul FlightClaim.bg.
 3. Clientul este responsabil pentru furnizarea numarului corect al contului bancar (IBAN si / sau BIC), in cazul in care despagubirea (posibila) trebuie transferata in cont. bg nu poate fi responsabil pentru informatiile incorecte furnizate de catre client.
 4. In cazul in care FlightClaim.bg trebuie sa plateasca despagubirea catre client prin PayPal, clientul este responsabil pentru furnizarea adresei de e-mail PayPal corecte. FlightClaim.bg nu poate fi responsabil pentru informatiile incorecte furnizate de catre client.
 5. bg nu va ezita sa raporteze orice date / informatii furnizate in mod deliberat incorect sau incomplet precum si cazurile de frauda, comise in orice fel. Si in acest caz solicitantulului i se va percepe taxa astfel cum se prevede la articolul 3.8 si articolul 5 din acesti termeni si conditii.
 6. Clientul achita catre FlightClaim.bg toate costurile cu tertele parti, ca urmare a furnizarii de catre client a unor declaratii incorecte si / sau furnizarea de date incorecte / informatii si / sau comiterea de acte frauduloase.
 7. Clientul si / sau reclamantii nu vor contacta in mod direct compania aeriana.

Articolul 5: Tarife

 1. Toate sumele sau preturile FlightClaim.bg sunt exprimate in euro si contin TVA, daca nu se specifica altfel in mod expres in scris.
 2. Comisionul de succes este de 25% din (despagubire) suma totala la care clientul si / sau a solicitantului (ii) are/au dreptul in baza prevederilor sectiunii 7 din Regulamentul 261/2004. Subliniem faptul ca acest comision de succes (poate) sa difere. Cele mentionate mai sus, de asemenea, inseamna ca, in cazul in care, din motive economice, o cerere trebuie sa fie transferata catre o alta divizie, tarifele pot, de asemenea, suferi modificari. Clientului ii este incasat comisionul de succes, in cazul in care debitorul nu a efectuat plata catre FlightClaim.bg, ci direct clientului, solicitantilor, asiguratorului (cheltuieli legale)  sau oricarei alte terte parti in baza prevederilor Regulamentului 261/2004 sau conventiei de la Montreal. Comisionul de succes trebuie, de asemenea, platit in cazul unei situatii similare celei descrise in articolul 3, paragraful 8 din acesti termeni si conditii generale.
 3. In plus fata de dispozitiile menționate in paragraful anterior, clientul plateste 25 € costurile de administrare per solicitant. Ar trebui subliniat faptul ca aceste costuri de administrare (pot) sa difere.
 4. In cazul in care se depune o cerere de despagubire in baza prevederilor Conventiei de la Montreal, se va percepe un comision de succes de 25% (all-in), sub rezerva ca o cerere de despagubire (asa cum se mentioneaza in articolul 1, paragraful 6 din acesti termeni si conditii) a fost, de asemenea, formulata de catre client si / sau solicitant (i).
 5. De indata ce FlightClaim.bg a acceptat o cerere de despagubire, se stabileste un acord intre FlightClaim.bg, client si solicitant (i). Din acel moment, FlightClaim.bg are dreptul de a percepe dobanda legala debitoare si costurile suportate, incluzand (dar fara a se limita la acestea) taxele (extra) judiciare (colectare), cheltuielile de judecata, costurile serviciilor, costurile executorului, onorariile reprezentantului autorizat, taxele suplimentare ai alte costuri suportate. Aceste costuri, in cazul platii de catre debitor, sunt in intregime platibile catre FlightClaim.bg. In cazul in care clientul si / sau solicitantul (ii) decide sa-si retraga cererea, FlightClaim.bg va avea dreptul sa perceapa costurile descrise anterior (in plus fata de tarifele mentionate la alineatele 2 si 3).
 6. Toate costurile bancare sau de tranzactie necesare platilor internationale ale sumelor datorate clientului si / sau reclamantilor vor fi suportate de catre client si / sau solicitant.

Articolul 6: Plata despagubirilor

 1. Plata despagubirilor (daca este cazul) poate fi efectuata in (unul dintre) modul (rile) indicate in timpul procesului de deschidere a dosarului. Aceasta plata trebuie sa fie facuta in timpul sau imediat dupa incheierea acordului.
 2. bg are dreptul sa suspende sau sa inceteze executarea acordurilor si intelegerilor care decurg din acestea, in cazul in care clientul si / sau solicitantul se afla in imposibilitate de plata sau nu isi poate respecta obligatiile.
 3. Toate sumele pe care FlightClaim.bg le primeste in numele clientului si/sau reclamantului se vor colecta in conturile FlightClaim.bg.
 4. Platile efectuate de catre debitor catre FlightClaim.bg sau direct clientului si / sau solicitantului (lor), (cheltuielile legale) asiguratorului sau terilor sunt considerate rezultate ale actiunilor FlightClaim.bg. Urmatoarele costuri trebuie platite in baza acestui rezultat mai intai: comisionul de succes, costurile de administrare, (extra) judiciare (colectare), dobanzi legale, cheltuielile de judecata, costurile serviciilor, costurile executorului, reprezentantului autorizat, taxele (suplimentare) si alte costuri (efective) suportate. Aceste sume sunt imediat si integral platibile FlightClaim.bg.
 5. Platile efectuate de catre debitor in temeiul Regulamentului 261/2004 si / sau Conventiei de la Montreal catre un (cheltuieli juridice) asigurator sau tert sau direct clientului si / sau solicitantului, trebuie sa fie raportate catre FlightClaim.bg fara intarziere. In termen de 7 zile de la primirea despagubirilor de catre client, solicitant, (cheltuieli legale) asigurator sau tert, comisionul de succes, costurile de administrare, precum si interesele statutare ale FlightClaim.bg si costurile (efectiv) suportate, si anume: costurile (extra) judiciare (colectare), costurile de serviciu, (alte) costuri cu executorul judecatoresc, cheltuielile de judecata, onorarii (suplimentare) ale reprezentantului autorizat, precum si alte costuri (reale) suportate, trebuie platite FlightClaim.bg. In cazul in care clientul si / sau reclamantul nu face plata, FlightClaim.bg va incasa toate costurile implicate in colectarea platilor, astfel cum se mentioneaza in prima fraza a prezentului alineat cu privire la client si / sau solicitant.
 6. In cazul in care debitorul ofera clientului si / sau solicitantului, (cheltuieli legale) asiguratorului sau tertilor compensare in natura, de exemplu sub forma de bilete sau tichete, clientul si / sau reclamantul, (cheltuieli legale) asiguratorul sau tertul este liber sa accepte acest lucru (cu exceptia cazului mentionat la articolul 5.7). Clientul si / sau solicitantul este obligat sa notifice imediat FlightClaim.bg in caz de acceptare a acestora. Intr-un astfel de caz, clientul si / sau reclamantul este obligat sa plateasca FlightClaim.bg taxa datorata, astfel cum se mentioneaza in articolul 5 din acesti termeni si conditii generale. Articolul 3.8 din acesti termeni si conditii se aplica si in acest caz.
 7. In cazul in care FlightClaim.bg a inceput deja o actiune in instanta in numele clientului si / sau solicitantului, clientul si / sau solicitantul nu are posibilitatea de a-si retrage cererea fara plata taxei, sa rezilieze contractul sau sa accepte o oferta de decontare de catre debitor. In cazul in care clientul si / sau solicitantul, fara a obtine aprobarea explicita, in prealabil scrisa, nu poate sa accepte o astfel de oferta, sa rezilieze contractul sau sa isi retraga o cerere, atunci clientul si / sau reclamantul datoreaza taxa prevazuta la articolul 3.8 din acesti termeni si conditii, care se aplica in acest caz.
 8. In cazul in care clientul si / sau solicitantul trebuie sa plateasca catre FlightClaim.bg sumele datorate pentru serviciile prestate, FlightClaim.bg va percepe clientului si / sau a solicitantului toate costurile implicate in colectarea acestei plati.
 9. Sumele care trebuie platite catre client si / sau reclamant – cu conditia ca sumele reprezinta o relatie de cauzalitate urmarita – vor fi platite de catre FlightClaim.bg clientului in termen de 30 de zile de la primirea de către FlightClaim.bg, cu respectarea prevederilor articolelor 5 si 6 din termeni si conditii. Platile vor fi efectuate in contul bancar sau pe adresa de e-mail PayPal inregistrare de FlightClaim.bg.
 10. Suma de plata catre client si / sau solicitant va ramane in contul de numerar al pasagerului, inregistrat la FlightClaim.bg, pentru o perioada de maximum un an. In acest an, dupa ce clientul a fost notificat cu privire la suma ce i se cuvine (si reclamantului), la adresa de e-mail a clientului inregistrata de catre FlightClaim.bg. Dupa expirarea acestui an, dreptul clientului si / sau al solicitantului de a revendica aceasta suma, expira.

Articolul 7: Acces si proceduri fisiere on-line

 1. Numai clientul are dreptul de acces la dosar, iar prin aceasta se intelege
  – Accesul la datele si documentele furnizate de catre client si / sau solicitant;
  – Accesul la corespondenta dintre client si FlightClaim.bg precum si corespondenta dintre FlightClaim.bg si debitor, in masura in care se refera doar la cererea sa de despagubire.
 2. Cu privire la obiectul unei proceduri judiciare initiate de catre FlightClaim.bg, FlightClaim.bg are dreptul de gestiona aceste actiuni pe baza normelor sale interne sau a intelegerilor in vigoare. (Proiectele) memoriul si alte documente nu sunt furnizate in vederea obtinerii cat mai multor informatii confidentiale (personale sau de afaceri).
 3. FlightClaim.bg va fi liber sa depuna o cerere de executare din partea organismului national autorizat de executare. In cazul in care aceasta cerere este respinsa, sau in cazul in care organismul national de executare refuza sa coopereze, FlightClaim.bg va fi liber sa inceapa procedurile (juridice) in temeiul dreptului administrativ, precum si sa-si retraga cererea in cauza si sa intrerupa prelucrarea ulterioara a acesteia.
 4. In cazul in care FlightClaim.bg considera ca este inoportun sa initieze proceduri judiciare sau sa le continue pe considerentul perspectivelor avansate, informatiilor noi sau alte circumstante, FlightClaim.bg va avea dreptul ss se retraga, sa anuleze cererea de despagubire sau sa se prezinte pentru solutionarea pe cale extrajudiciara pentru o suma mai mica decat valoarea de despagubire pretinsa de client si / sau solicitant(i) in temeiul sectiunii 7 din Regulamentul 261/2004. Dispozitiile articolelor 5 si 6 din acesti termeni si condiții continua sa se aplice in totalitate.

Articolul 8: Detalii personale

 1. FlightClaim.bg proceseaza datele (personale), furnizate de catre client in cadrul executarii acordului. FlightClaim.bg se va conforma prevederilor privind protectia datelor private relevante si / sau legislatiei.
 2. Fara a fi necesara o aprobare separata, FlightClaim.bg se va abtine de la divulgarea de date (personale) catre terti, cu exceptia cazului si in masura in care acest lucru este necesar pentru recuperarea creantei.
 3. In cazul in care acest lucru este solicitat de catre client si / sau reclamant, FlightClaim.bg va elimina datele personale din baza sa de date. Numai clientul poate ajusta si modifica datele (on-line), sau poate solicita acest lucru (on-line). In cazul in care se solicita acest lucru, FlightClaim.bg trebuie sa ofere o imagine de ansamblu asupra detaliilor clientului si / sau solicitantului, care sunt detinute in evidenta FlightClaim.bg.

Articolul 9: Proprietatea intelectuala

 1. FlightClaim.bg isi rezerva drepturile si competentele la care are dreptul in temeiul legislatiei relevante privind drepturile de autor si a altor drepturi si regulamente (proprietate intelectuala). FlightClaim.bg are dreptul de a utiliza cunostintele pe care le-a dobandit in timpul executarii unui contract, de asemenea, si in alte scopuri, in cazul in care si in masura in care acest lucru nu implica dezvaluirea oricarei informatii strict confidentiale ale clientului catre o terta partei.

Articolul 10: Raspunderea si despagubirea

 1. In cazul in care FlightClaim.bg ar trebui să raspunda in vreun fel, atunci aceasta raspundere va fi limitata la ceea ce a fost stipulat in prezentul articol.
 2. In cazul in care si in masura in care FlightClaim.bg esueaza sau nu reuseste sa isi indeplineasca vreo obligatie (asumata), acesta nu poate fi tras la raspundere pentru (orice) pierderi (in)directe suferite sau ce urmeaza a fi suferite de catre client, reclamant si / sau terti. Prin pierderea indirecta se intelege, dar fara a se limita la aceasta, pierderea de consecinta, pierderea non materiala, pierderea tranzactionarii directe si pierderea comenzilor si a profitului.
 3. Raspunderea FlightClaim.bg poate acoperi mai mult decat o pierdere directa si nu va depasi valoarea (inclusiv TVA) la care clientul si / sau solicitantul au dreptul, in conformitate cu punctul 7 din Regulamentul 261/2004, cu respectarea articolul 5 din acesti termeni si conditii.
 4. Conditiile prevazute in alineatele precedente nu aduc atingere niciunei raspunderi a FlightClaim.bg in virtutea prevederilor legale obligatorii.
 5. FlightClaim.bg nu poate fi trasa la raspundere in nici un fel din pricina datelor lipsa sau incorecte, care au fost sau ar fi fost furnizate de catre client (a se vedea articolul 4 din acesti termeni si conditii).
 6. Dupa livrarea produselor achizitionate, FlightClaim.bg nu mai este implicata in sau raspunzatoare pentru utilizarea corecta a acestora, sau aplicarea cu succes a acestora, in niciun fel.
 7. Clientul si / sau a solicitantul plateste catre FlightClaim.bg orice pretentii formulate de o terta parte care sufera pagube sau pierderi din executarea acordului.
 8. In cazul in care FlightClaim.bg se confrunta cu o terta parte care doreste sa depuna o cerere, clientul si / sau reclamantul este obligat sa asiste FlightClaim.bg atat in instant cat si in afara instantei si de a face cu promptitudine tot ceea ce poate fi de asteptat de la client si / sau reclamant in respectivul caz. In cazul in care clientul si / sau solicitantul nu ia masurile adecvate din pricina de incapacitati de plata, FlightClaim.bg, fara o notificare ulterioara, va avea dreptul sa procedeze de la sine. Toate costurile suportate si (orice) pierderi suferite de FlightClaim.bg, un intermediar / intermediari si o terta parte cauzate ca rezultat al actiunilor clientului va fi in sarcina si riscul complet al clientului si / sau solicitantului.
 9. Neindeplinirea in timp util a prevederilor acordului de catre FlightClaim.bg nu da clientului si / sau a solicitantului dreptul la despagubire si nu suspenda obligatiile clientului fata de FlightClaim.bg.
 10. FlightClaim.bg nu poate fi considerata raspunzatoare pentru nicio eroare administrative facută de acesta, partenerul sau sau o terta parte angajata de catre acesta. FlightClaim.bg isi rezervă dreptul de a rectifica aceasta / aceste erori administrative.

Articolul 11: Forta majora

 1. FlightClaim.bg nu este obligat sa-si indeplineasca o obligatie fata de client si / sau solicitant, in cazul in care este impiedicata in acest sens, ca urmare a unei imprejurari care nu este atribuita FlightClaim.bg, nici in cazul in care FlightClaim.bg este responsabila pentru ea prin lege, actioneaza juridic sau conform standardelor general acceptate.
 2. Forta majora include, in plus fata de ceea ce este inclus in lege si jurisprudenta, toate cauzele externe, prevazute sau care nu au fost prevazute, care nu pot sau nu ar putea fi de fapt influentate de catre FlightClaim.bg, ca urmarea carora, cu toate acestea, FlightClaim.bg nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile sale fata de client si / sau a solicitant. FlightClaim.bg are in plus dreptul de a invoca forta majora in cazul in care circumstantele împiedică (in continuare) executarea acordului dupa ce FlightClaim.bg urma sa-si fi indeplinit obligatia.
 3. Pe parcursul perioadei in care forta majora continua, FlightClaim.bg are dreptul sa suspende orice obligatii in temeiul acordului.
 4. In masura in care FlightClaim.bg, in momentul in care forta majora incepe, are intre timp (partial) indeplinite obligatiile care ii revin in temeiul acordului, sau va fi in masura sa faca acest lucru, iar partea indeplinita si / sau partea care trebuie indeplinita reprezinta o valoare independenta, FlightClaim.bg va avea dreptul de a factura separat partea care a fost deja indeplinita si / sau care urmeaza sa fie indeplinita.

Articolul 12: Limita temporala

 1. Limita de timp pentru toate cererile impotriva FlightClaim.bg si a unei terte parti angajate de catre FlightClaim.bg in executarea unui acord, se ridica la un an, astfel cum se prevede la articolul 6, paragraful 10 din acesti termeni si conditii.

Articolul 13: Legea aplicabila / litigii

 1.  Toate acordurile incheiate cu FlightClaim.bg sunt guvernate de legea olandeza.
 2. Orice litigii cu FlightClaim.bg vor fi inaintate instantei competente.